دانشكده مهندسي مكانيك
  رشته‌های دایر در دانشکده مهندسی مکانیک
کارشناسی

برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی مهندسی مکانیک مصوب شورای دانشگاه سال 1398 

برنامه درسی بازنگری شده مهندسی مکانیک مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1388

برنامه درسی بازنگری شده مهندسی مکانیک مصوب شورای دانشگاه سال 1388 لغایت 1393

 برنامه درسی بازنگری شده مهندسی مکانیک مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی 1401-1402

برنامه های قدیمی و منسوخ شده کارشناسی

برنامه مهندسی مکانیک ساخت و تولید مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1368

برنامه مهندسی مکانیک طراحی جامدات مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1376
کارشناسی ارشد
برنامه درسی بازنگری شده مهندسی شیمی - طراحی فرآیند مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی 1394
برنامه درسی بازنگری شده مهندسی خودرو مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1400

برنامه درسی بازنگری شده مهندسی سیستم های انرژی مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1377 

 برنامه درسی بازنگری شده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی (پیشنهاد دانشگاه علم و صنعت ایران) 1401-1402

 برنامه درسی بازنگری شده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی (پیشنهاد دانشگاه شهید بهشتی) 1401-1402

 برنامه درسی بازنگری شده مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی 1401-1402

برنامه های قدیمی و منسوخ شده کارشناسی ارشد

 برنامه بازنگری شده مهندسی خودرو خودرو مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1392

برنامه درسی بازنگری شده مهندسی مکانیک مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1392

  برنامه درسی ( بازنگری شده ) تحصیلات تکمیلی ( ارشد و دکترا) مهندسی پزشکی - بیومکانیک 1395

برنامه درسی بازنگری شده مهندسی خودرو مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1395  

 برنامه مکاترونیک بین رشته ای مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1380 

برنامه مهندسی مکانیک - ساخت و تولید مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1372

برنامه درسی بازنگری شده مهندسی خودرو مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1394 

برنامه مهندسی مکانیک -  تبدیل انرژی مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1368

برنامه مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1368

برنامه مهندسی خودرو - طراحی سیستم‌های تعلیق، ترمز و فرمان مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1377

برنامه مهندسی شیمی- طراحی فرآیند مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی 1372

 برنامه سیستمهای محرکه خودرو مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1377

برنامه سازه و بدنه خودرو مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1377

برنامه درسی بازنگری شده سیستم‌های دینامیکی خودرو مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1393

دکتری

برنامه بازنگری شده مهندسی مکانیک مقطع تحصیلات تکمیلی (دکتری) مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1392

برنامه درسی بازنگری شده مهندسی سیستم‌های انرژی مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1391

 برنامه درسی بازنگری شده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی 1401-1402

برنامه درسی بازنگری شده مهندسی سیستمهای انرژی مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی 1401-1402  

برنامه های قدیمی و منسوخ شده دکتری

برنامه مهندسی مکانیک مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1376

 
تاریخ به روز رسانی:
1402/07/26
تعداد بازدید:
8657
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.