ايجاد گروه آموزشي
مدارك ذيل همراه با نامه‌ي درخواست دانشكده ارسال گردد
1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي دانشكده
2- ارائه گزارش دلايل توجيهي
3- دارا بودن يك رشته و سه گرايش در گروه درخواستي
4- معرفي، رزومه و تصوير آخرين حكم كارگزيني اعضاي هيأت علمي گروه درخواستي
5- داشتن پنج عضو هيأت علمي با مرتبه استاديار و يا دانشيار و استاد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
4439
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.