تلفن و دورنگار
 
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش دانشگاه
دکتر مسعود عسگری
دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک      
 
84064449 
رایانامه    
asgari(at-sign)kntu.ac.ir
 
                                     کارکنان دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه
آقای بلالی
رئیس گروه مطالعات و توسعه آموزش
کارشناس ارشد
84064447
 
رئیس گروه برنامه‌ریزی آموزش
کارشناس ارشد
84064446
    خانم درزی رامندی
کارشناس مسئول دفتر
کارشناس 
88881043
84064448
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/11
تعداد بازدید:
6427
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.