دانشكده مهندسي برق
رشته های دایر در دانشکده مهندسی برق
 
کارشناسی
  برنامه بازنگری شده مهندسی پزشکی  مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1399
برنامه بازنگری شده مهندسی کامپوتر مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1392
برنامه های قدیمی و منسوخ شده کارشناسی
 
کارشناسی ارشد
مهندسی برق- قدرت دوره مشترک با هانوفر آلمان
مهندسی پزشکی دوره مشترک با پیکاردی فرانسه
برنامه های قدیمی و منسوخ شده کارشناسی ارشد
 مهندسی مکاترونیک مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1380
 برنامه بازنگری شده کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1395
دکتری
  برنامه بازنگری شده مهندسی پزشکی مقطع تحصیلات تکمیلی مصوب برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1399
برنامه های قدیمی و منسوخ شده دکتری
برنامه بازنگری شده مهندسی پزشکی مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1395
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/21
تعداد بازدید:
7400
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.