ايجاد دانشكده
مدارك ذيل همراه با نامه‌ي درخواست دانشكده ارسال گردد
1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي پيشنهاد دهنده
2- معرفي گروه‌هاي آموزشي پيشنهادي دانشكده
3- معرفي اعضاي هيأت علمي به تفكيك گروه‌هاي آموزشي پيشنهادي در دانشكده، رزومه و تصوير آخرين حكم كارگزيني اعضاي هيأت علمي
4- ارسال مشخصات مكان ايجاد دانشكده با ذكر مساحت به مترمربع و به تفكيك: آموزشي، كمك آموزشي، دانشجويي و اداري
5- ارائه گزارش جامع در مورد طرح ايجاد دانشكده شامل: دلايل توجيهي، آمار دانشجويي، عملكرد آموزشي و عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي
 

 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
5223
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.