دانشكده مهندسي هوا فضا
رشته‌هاي داير در دانشكده مهندسي هوا فضا
كارشناسي
كارشناسي ارشد
 برنامه درسي  مهندسي هوافضا گرايش مهندسي فضايي مشترك با دانشگاه RUDN روسيه  مصوب شوراي دانشگاه مورخ 98/2/31
برنامه هاي قديمي و منسوخ شده كارشناسي ارشد
دكتري
برنامه هاي قديمي و منسوخ شده دكتري
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/17
تعداد بازدید:
4391
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.