دانشكده مهندسي نقشه برداري

 رشته‌های دایر در دانشکده نقشه‌برداری
کارشناسی
برنامه های قدیمی و منسوخ شده کارشناسی
   برنامه مهندسی عمران- نقشه‌برداری مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1375
کارشناسی ارشد
برنامه های قدیمی و منسوخ شده کارشناسی ارشد
 برنامه مهندسی نقشه‌برداری ژئودزی مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1378
برنامه مهندسی نقشه‌برداری مهندسی فتوگرامتری مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1374
برنامه مهندسی نقشه‌برداری -ژئواینفورماتیک مشترک با ITC هلند
دکتری
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/03/30
تعداد بازدید:
10982
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.