دانشكده مهندسي صنايع

رشته های دایر در دانشکده مهندسی صنایع
کارشناسی
برنامه های قدیمی و منسوخ شده کارشناسی
کارشناسی ارشد
برنامه بازنگری شده مهندسی صنایع مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1395
 برنامه بازنگری شده مهندسی فناوری اطلاعات  مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مصوب شورای دانشگاه مورخ 1397/4/12

برنامه های قدیمی و منسوخ شده کارشناسی ارشد
دکتری
برنامه مهندسی صنایع مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1395
برنامه های قدیمی و منسوخ شده دگتری
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/21
تعداد بازدید:
5058
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.