برگزاری جلسات و شوراهای برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه
برگزاری جلسه ارتقاء برنامه های توسعه آموزشی و آموزش پژوهی در دانشگاه  درتاریخ 99/3/26
 
 
تعداد بازدید:
647
تاریخ:
1399/03/19
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.