دانشكده مهندسي برق
رشته های دایر در دانشکده مهندسی برق
 
کارشناسی
 برنامه بازنگری شده مهندسی پزشکی مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی سال 1395
برنامه های قدیمی و منسوخ شده کارشناسی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق- قدرت دوره مشترک با هانوفر آلمان
مهندسی پزشکی دوره مشترک با پیکاردی فرانسه
برنامه بازنگری شده کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1397
برنامه های قدیمی و منسوخ شده کارشناسی ارشد
 مهندسی مکاترونیک مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی سال 1380
دکتری
برنامه های قدیمی و منسوخ شده دکتری
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/27
تعداد بازدید:
5813
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.