دانشكده مهندسي برق
رشته هاي داير در دانشكده مهندسي برق
كارشناسي
برنامه هاي قديمي و منسوخ شده كارشناسي
كارشناسي ارشد
مهندسي برق- قدرت دوره مشترك با هانوفر آلمان
مهندسي پزشكي دوره مشترك با پيكاردي فرانسه
برنامه هاي قديمي و منسوخ شده كارشناسي ارشد
دكتري
برنامه هاي قديمي و منسوخ شده دكتري
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/25
تعداد بازدید:
5361
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.