برنامه ریزی آموزشی
 
ايجاد گروه آموزشي
 
 
مدارك لازم جهت ايجاد گروه آموزشي 
 

مدارك ذيل به همراه نامه درخواست دانشكده ارسال گردد.

1- صورتجلسه شوراي آموزشي دانشكده
2- ارائه گزارش  دلايل توجيهي  
3- دارا بودن يك رشته و سه گرايش در گروه درخواستي
4- معرفي،رزومه و تصوير آخرين حكم كارگزيني اعضاي هيت علمي گروه درخواستي
5- داشتن حداقل پنج عضو هيات علمي با مرتبه استاديار و يا دانشيار واستاد  
 
 
 
1396/02/10 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology.