برنامه ریزی آموزشی
 
ايجاد رشته ها و گرايش هاي جديد
 
مدارك لازم
 
 
 
مدارك ذيل به همراه نامه درخواست دانشكده ارسال گردد. 
 
1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي 
2- صورتجلسه شوراي دانشكده   
3- ارائه دلايل توجيهي دانشكده 
4- رزومه اعضاء هيات علمي مدرس رشته 
5- آخرين حكم كارگزيني اعضاي هيات علمي مدرس رشته 
    1-5- تصوير آخرين مدرك تحصيلي و كارت ملي
6- ارائه سرفصل مصوب( درصورت نداشتن سرفصل مصوب نياز به داشتن فرم تعريف دروس جديدو معرفي سه داور داخلي براي هر درس جديد
7- CD حاوي اطلاعات فوق
1395/11/10 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology.