دانشكده مهندسي برق
رشته هاي تحصيلي داير در دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 كارشناسي
مهندسي برق - كنترل بازنگري شده آذر 1386
 
كارشناسي ارشد
مهندسي برق - الكترونيك گرايش مدار سيستم
مهندسي برق - الكترونيك گرايش تكنولوژي نيمه هادي
مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت وفشار قوي
مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
مهندسي برق - قدرت دوره مشترك با هانوفر آلمان
مهندسي پزشكي دوره مشترك با پيكاردي فرانسه

 دكتري
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/27
تعداد بازدید:
3592
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.