دانشكده رياضي
درس‌هاي مصوب داخلي دانشكده رياضي
درس‌هاي مصوب داخلي دانشكده رياضي
نام درس
نوع درس
دوره
نوع واحد
سال
روش‌هاي عددي حل مسائل معكوس سهموي
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1388
آشنايي با معادلات انتگرالي
اختياري
كارشناسي
نظري
1389
نظريه نقطه ثابت و آناليز مجموعه - مقدار
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1390
نظريه طرح‌هاي شركت‌پذير
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1391
مقدمه‌اي بر اعداد P اي و تئوري ارزياب
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1391
نظريه اعداد جبري پيشرفته
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1391
نظريه ارزياب 1
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1391
نظريه گراف
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1393
نظريه كد گذاري
اختياري
كارشناسي
نظري
1394
رمز نگاري
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
روش‌هاي احتمالاتي در تركيبيات
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
تركيبيات جبري
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
مهارت‌هاي زندگي
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
شناخت انديشه و آثار خواجه نصيرالدين طوسي
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/25
تعداد بازدید:
973
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.