تلفن و دورنگار
 
مدير دفتر برنامه‌ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه
دكتر مهدي مختارزاده 
دانشيار و عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي نقشه برداري (ژئودزي و ژئوماتيك)
84064449
صفحه وبگاه شخصي
رايانامه
كاركنان دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه
خانم آشنا
رئيس گروه مطالعات و توسعه آموزشي
كارشناس ارشد
84064447
خانم نعيمي
رئيس گروه برنامه‌ريزي آموزشي
كارشناس ارشد
84064446
    خانم درزي رامندي
مسئول دفتر
كارشناس
88881043
84064448
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/27
تعداد بازدید:
3478
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.