تلفن و دورنگار
 
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش دانشگاه
دکتر افسانه مجری
دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک      
 
84064449 
رایانامه    
 mojra@kntu.ac.ir  
 
                                     کارکنان دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه
خانم آشنا
رئیس گروه مطالعات و توسعه آموزش
کارشناس ارشد
84064447
خانم نعیمی
رئیس گروه برنامه‌ریزی آموزش
کارشناس ارشد
84064446
    خانم درزی رامندی
کارشناس مسئول دفتر
کارشناس 
88881043
84064448
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/20
تعداد بازدید:
5149
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.