دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه
فعاليت‌هاي دفتر برنامه‌ريزي و توسعه آموزشي
- نظارت بر تهيه و تدوين ضوابط، معيارها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آموزشي و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي
- نظارت بر ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي اجرا شده و تهيه و تدوين روش‌هاي اجرائي ارزشيابي آموزشي و بهبود كيفيت آن
- بررسي قوانين و مقررات آموزشي و ارائه پيشنهادات اصلاحي و يا تكميلي
- تنظيم برنامه‌هاي مرتبط با دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري
- بررسي و پيشنهاد ايجاد دوره‌هاي جديد كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكترا در رشته‌هاي مختلف با توجه به نياز كشور
- نظارت بر برنامه‌ريزي دروس و سيلابس‌هاي درسي با مشاركت گروه‌هاي آموزشي دانشگاه
- فراهم نمودن امكان بازنگري در فهرست مطالب پيش بيني شده در برنامه‌هاي آموزشي
- فراهم آوردن امكان بازنگري در تعداد و نوع دروس هر يك از رشته‌ها
- ارائه راهكار جهت برنامه‌ريزي در بازنگري منابع درسي
- جمع‌آوري اطلاعات لازم در مورد اجزاي نظام آموزشي و مقايسه آن با شاخص‌هاي استاندارد موجود در اين زمينه و تحليل مقدماتي از اطلاعات جمع‌آوري شده
- مشاركت و همكاري با واحدهاي آموزش در جهت تنظيم و هماهنگ نمودن برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه
- بررسي و كنترل امكانات از نظر نيروي انساني و تجهيزات و تشكيل بانك اطلاعات بهنگام و استفاده از آن در جهت بهبود كيفي و كمي آموزش
- پشتيباني و تجهيز واحدهاي آموزشي به وسائل كمك آموزشي، كتب و جزوات درسي
- نظارت بر تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي تنظيم جزوات آموزشي، بررسي علمي و تكثير و انتشار آن
- برنامه‌ريزي در جهت ارتقاء مهارت‌هاي تدريس اعضاء هيات علمي
- برگزاري شوراي برنامه‌ريزي آموزشي به منظور بازنگري در ساختار علمي برنامه‌هاي آموزشي
- بازنگري قوانين مصوب در حق‌التدريس منطبق بر سياست‌گذاري‌هاي دانشگاه
-  ايجاد كليه قوانين حق‌التدريس در سامانه آموزشي گلستان، نظارت و اجراي كليه امور مرتبط با حق‌التدريس اعضاي هيئت علمي دانشگاه
- نظارت بر عملكرد و اطلاعات سامانه آموزشي دانشگاه
- اجراي دستورالعمل تعيين اعضاء هيات علمي نمونه
- بررسي وضعيت كميت وكيفيت فعاليت‌هاي اموزشي اعضا هيات علمي جهت ارتقاء، تعيين ظرفيت دانشجوي دكتري-كارشناسي‌ارشد
- تهيه آمارهاي آموزشي، مقايسه‌اي از تعداد عضو هيات علمي- حق التدريس اعضا، دانشجو- دانشكده- گروه‌هاي آموزشي- رشته ها- دروس ارائه شده- سقف وكف كلاس‌ها و...
- بررسي و نظارت بر جذب اساتيد مدعو، پيرو دستورالعمل تعيين اساتيد مدعو

 
  
  
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
8902
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.