ايجاد رشته ها و گرايش هاي جديد
مدارك ذيل همراه با نامه‌ي درخواست دانشكده ارسال گردد
1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي
2- صورتجلسه شوراي دانشكده
3- ارائه دلايل توجيهي دانشكده
4- رزومه اعضاء هيات علمي مدرس رشته
5- آخرين حكم كارگزيني اعضاي هيات علمي مدرس رشته
1-5- تصوير آخرين مدرك تحصيلي و كارت ملي 
6- ارائه سرفصل مصوب (درصورت نداشتن سرفصل مصوب نياز به داشتن فرم تعريف دروس جديد و معرفي سه داور داخلي براي هر درس جديد)
7- ارسال اطلاعات از طريق سامانه مكاتبات اداري
 

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/31
تعداد بازدید:
5944
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.