دانشكده هوا فضا
درس‌هاي مصوب داخلي دانشكده هوا فضا
درس‌هاي مصوب داخلي دانشكده هوا فضا
نام درس
نوع درس
دوره
نوع واحد
سال
طراحي مهندسي سامانه‌هاي هوافضايي
اختياري
كارشناسي
نظري
1394
هنركده طراحي مهندسي
اختياري
كارشناسي
نظري
1394
مهارت‌هاي زندگي
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
شناخت انديشه و آثار خواجه نصيرالدين طوسي
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/24
تعداد بازدید:
944
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.