دانشكده نقشه برداري
درس‌هاي مصوب داخلي دانشكده نقشه‌برداري
درس‌هاي مصوب داخلي دانشكده نقشه‌برداري
نام درس
نوع درس
دوره
نوع واحد
سال
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1386
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1386
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1387
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1387
اصلي تخصصي
تحصيلات تكميلي
نظري
1387
اصلي تخصصي
تحصيلات تكميلي
نظري
1387
اصلي تخصصي
تحصيلات تكميلي
نظري
 
اصلي تخصصي
تحصيلات تكميلي
نظري

اصلي تخصصي
تحصيلات تكميلي
نظري

اصلي تخصصي
تحصيلات تكميلي
نظري

اصلي تخصصي
تحصيلات تكميلي
نظري

روش‌هاي هندسي در آناليز تغييرشكل
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1387
سامانه‌هاي اطلاعات مكاني فراگستر
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1393
سنجش از دور ابرطيفي
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1393
سامانه‌هاي پشتيباني برنامه‌ريزي مكاني
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1393
تحليل و تصميم‌گيري چند معياره مكاني
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1393
سامانه‌هاي پشتيباني تصميم‌گيري مكاني
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1393
پيش‌بيني عددي وضع هوا
اختياري
كارشناسي
نظري
1394
كاربرد رباتيك در مهندسي ژئوماتيك
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
مهارت‌هاي زندگي
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
شناخت انديشه و آثار خواجه نصيرالدين طوسي
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/24
تعداد بازدید:
2379
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.