دانشكده مكانيك
درس‌هاي مصوب داخلي دانشكده مكانيك
درس‌هاي مصوب داخلي دانشكده مكانيك
نام درس
نوع درس
دوره
نوع واحد
سال
اجباري
كارشناسي
نظري
 

تحصيلات تكميلي
نظري
 
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1386


نظري
 

 
نظري

اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
 
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري و عملي
1387
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
 
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري و آزمايشگاهي
1387
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1388
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
 
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
 
بررسي ضربه بر روي سازه‌هاي كامپوزيتي و ساندويچي
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1388
تئوري ورق و پوسته 2
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1390
سيستم توليد همزمان قدرت و حرارت
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1391
خستگي
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1391
روش‌هاي اندازه‌گيري و خطا
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1391
مسايل مقدار مرزي
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1391
مكانيك سيالات مدرن
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1394
مكانيك شكل‌دهي ورق‌هاي فلزي
اختياري
كارشناسي
نظري
1394
پايداري جريان و حركت موج
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
مهارت‌هاي زندگي
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
شناخت انديشه و آثار خواجه نصيرالدين طوسي
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/23
تعداد بازدید:
2154
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.