دانشكده عمران
درس‌هاي مصوب داخلي دانشكده عمران
درس‌هاي مصوب داخلي دانشكده عمران
نام درس
نوع درس
دوره
نوع واحد
سال
اختياري

نظري

اختياري
كارشناسي
نظري
1388
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
 1387
مقررات حرفه‌اي در مهندسي عمران
اختياري
كارشناسي
نظري
1391
قابليت اعتماد لرزه‌اي سازه‌ها
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1392
روش‌هاي عددي در مهندسي سازه
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1393
مكانيك شكست
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1393
مباحث پيشرفته در كاربرد RS و GIS در منابع آب
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1393
روش‌هاي بي‌المان يا روش‌هاي بي‌شبكه اجزا
اختياري
كارشناسي
نظري
1394
ايروالاستيسيته در مهندسي عمران
اختياري
كارشناسي
نظري
1394
مهارت‌هاي زندگي
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
شناخت انديشه و آثار خواجه نصيرالدين طوسي
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
هيدروليك زيست محيطي
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1396
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/25
تعداد بازدید:
1885
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.