دانشكده برق
 درس‌هاي مصوب داخلي دانشكده برق
درس‌هاي مصوب داخلي دانشكده برق
نام درس
نوع درس
دوره
نوع واحد
سال تصويب يا بازنگري
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1388
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1387
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1387
اختياري
كارشناسي
كارگاهي و آزمايشگاهي
 1388
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1388
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1388
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1389
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1388
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1386
كنترل بلادرنگ بر روي شبكه
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1390
سيستم‌هاي سنتز فركانس و مدارهاي بازيابي داده
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1390
اصول سيستم‌هاي محركه الكتريكي
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1391
كيفيت توان الكتريكي
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1391
كنترل مقاوم
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1391
مدل‌سازي و كنترل مبدل‌هاي الكترونيك قدرت
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1392
سيستم‌هاي تركيبي
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1392
نانو اپتيك و نانو فوتونيك
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1392
شبكه‌هاي الكتريكي هوشمند
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1392
ريز سيستم‌هاي قابل كاشت در بدن
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1392
رويكردهاي آماري در پردازش داده‌هاي بيولوژيكي
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1393
طراحي وسايل نقليه برقي و تركيبي
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1393
سيستم‌هاي كنترل كننده‌هاي مرتبه كسري
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1393
پايش وضعيت تجهيزات فشار قوي
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1394
تئوري و كاربرد كليدهاي قدرت
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1394
سلول‌هاي خورشيدي نيمه هادي و ارگانيك
اختياري
كارشناسي
نظري
1394
پردازش صوت در تشخيص پزشكي
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
سيستم‌هاي بيو مكاترونيك
اختياري
تحصيلات تكميلي
نظري
1395
مهارت‌هاي زندگي
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
شناخت انديشه و آثار خواجه نصيرالدين طوسي
اختياري
كارشناسي
نظري
1395
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/25
تعداد بازدید:
2369
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.