دانشكده مهندسي صنايع

رشته هاي داير در دانشكده مهندسي صنايع
كارشناسي
برنامه هاي قديمي و منسوخ شده كارشناسي
كارشناسي ارشد
برنامه بازنگري شده مهندسي صنايع مصوب شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي سال 1395
 برنامه بازنگري شده مهندسي فناوري اطلاعات  مديريت سيستمهاي اطلاعاتي مصوب شوراي دانشگاه مورخ 1397/4/12
برنامه هاي قديمي و منسوخ شده كارشناسي ارشد
دكتري
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/02
تعداد بازدید:
4746
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.