برنامه ریزی آموزشی
 
مدير و كارشناسان
 
 
مدير دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه
 
 
دكتر مهدي مختارزاده
دانشيارو عضو هيات علمي دانشكده مهندسي نقشه برداري(ژئودزي و ژئوماتيك)
 
84064449
صفحه وب شخصي
 
m_mokhtarzade@kntu.ac.ir

 
 
 
 
پرسنل دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه
 
 
84064447
سركار خانم آشنا
كارشناس مسؤل دفتر
84064446
سركار خانم نعيمي
كارشناس دفتر
88881043
84064448
 سركار خانم درزي
مسؤل دفتر
 
 
 
 
1395/05/10 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology.