برنامه ریزی آموزشی
 
ايجاد دانشكده
 
مدارك لازم جهت ايجاد دانشكده  
 

مدارك ذيل به همراه نامه درخواست دانشكده ارسال گردد.

1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي پيشنهاد دهنده
2- معرفي گروه هاي آموزشي پيشنهادي دانشكده
3-معرفي اعضاي هيئت علمي به تفكيك گروه هاي آموزشي پيشنهادي در دانشكده ،رزومه و تصوير آخرين حكم كارگزيني اعضاي هيت علمي
4- ارسال مشخصات مكان ايجاد دانشكده با ذكر مساحت به متر مربع و به تفكيك : آموزشي ، كمك آموزشي ، دانشجويي ، اداري
5- ارائه گزارش جامع در مورد طرح ايجاد دانشكده شامل : دلايل توجيهي ، آمار دانشجويي ، عملكرد آموزشي ، عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي  
 
 
 
1395/05/24 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology.