برنامه ریزی آموزشی
 
بازنگري دروس
 
مدارك لازم جهت بازنگري دروس
 

مدارك ذيل به همراه نامه درخواست دانشكده ارسال گردد.


1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي
2- صورتجلسه شوراي دانشكده
3- ارائه دلايل توجيهي
 
 
1395/11/10 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology.