برنامه ریزی آموزشی
 
بازنگري رشته هاي داير در دانشگاه


مدارك لازم  
 
 مدارك ذيل به همراه نامه درخواست دانشكده ارسال گردد.

1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي 
2- صورتجلسه شوراي دانشكده   
3- ارائه دلايل توجيهي دانشكده
4- در صورت ارائه درس جديد، ارائه فرم تعريف درس و معرفي سه داور براي هردرس جديد ضروري مي باشد.1395/11/10 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology.