برنامه ریزی آموزشی
 
دانشكده مهندسي نقشه برداري
رشته هاي داير در دانشكده  نقشه برداري
 
كارشناسي

كارشناسي ارشد
مهندسي نقشه برداري -ژئواينفورماتيك مشترك با ITC هلند
مهندسي عمران - نقشه برداري 
در تخصصهاي :ژئودزي - فتوگرامتري - سنجش از دور - GIS يا سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي   
 
 
1395/11/12 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology.