برنامه ریزی آموزشی
 
دانشكده مهندسي عمران
 
رشته هاي تحصيلي  داير در دانشكده مهندسي  عمران
 
كارشناسي

كارشناسي ارشد
  مهندسي عمران - آب گرايش هيدروليك
مهندسي عمران -مكانيك خاك و پي آموزشي . پژوهشي وآموزش محور
مهندسي عمران - سازه   آموزشي . پژوهشي وآموزش محور
مهندسي عمران -راه و ترابري  آموزشي . پژوهشي وآموزش محور
مهندسي عمران - محيط زيست آموزشي . پژوهشي وآموزش محور
مهندسي عمران -  زلزله آموزشي . پژوهشي وآموزش محور 
 
دكتري

تحصيلات تكميلي
 
 
1394/07/26 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology.