ايجاد گروه آموزشي
 
 

مدارك ذيل به همراه نامه درخواست دانشكده ارسال گردد.

1- صورتجلسه شوراي آموزشي دانشكده
2- ارائه گزارش  دلايل توجيهي  
3- دارا بودن يك رشته و سه گرايش در گروه درخواستي
4- معرفي،رزومه و تصوير آخرين حكم كارگزيني اعضاي هيت علمي گروه درخواستي
5- داشتن پنج عضو هيات علمي با مرتبه استاديار و يا دانشيار واستاد  
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/22
تعداد بازدید:
1278
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.