ايجاد دانشكده
 

مدارك ذيل به همراه نامه درخواست دانشكده ارسال گردد.

1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي پيشنهاد دهنده
2- معرفي گروه هاي آموزشي پيشنهادي دانشكده
3-معرفي اعضاي هيئت علمي به تفكيك گروه هاي آموزشي پيشنهادي در دانشكده ،رزومه و تصوير آخرين حكم كارگزيني اعضاي هيت علمي
4- ارسال مشخصات مكان ايجاد دانشكده با ذكر مساحت به متر مربع و به تفكيك : آموزشي ، كمك آموزشي ، دانشجويي ، اداري
5- ارائه گزارش جامع در مورد طرح ايجاد دانشكده شامل : دلايل توجيهي ، آمار دانشجويي ، عملكرد آموزشي ، عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي  
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/22
تعداد بازدید:
2162
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.