ايجاد درس جديد
مدارك ذيل همراه با نامه‌ي درخواست دانشكده ارسال گردد
1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي
2- صورتجلسه شوراي دانشكده
3- ارسال فرم هاي 1-  تعريف درس2- مشخصات درس جديد 3- درخواست درس جديد
4- ارسال CD حاوي اطلاعات فوق
 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
2440
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.