تلفن و دورنگار
 
مدير دفتر برنامه‌ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه
دكتر مهدي مختارزاده 
دانشيار و عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي نقشه برداري (ژئودزي و ژئوماتيك)
84064449
صفحه وبگاه شخصي
رايانامه
كاركنان دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه
خانم آشنا
رئيس گروه مطالعات و توسعه آموزشي
84064447
خانم نعيمي
رئيس گروه برنامه‌ريزي آموزشي
84064446
خانم درزي
مسئول دفتر
88881043
84064448
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/20
تعداد بازدید:
2887
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.