ايجاد رشته ها و گرايش هاي جديد
 
 
مدارك ذيل به همراه نامه درخواست دانشكده ارسال گردد. 
 
1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي 
2- صورتجلسه شوراي دانشكده   
3- ارائه دلايل توجيهي دانشكده 
4- رزومه اعضاء هيات علمي مدرس رشته 
5- آخرين حكم كارگزيني اعضاي هيات علمي مدرس رشته 
    1-5- تصوير آخرين مدرك تحصيلي و كارت ملي
6- ارائه سرفصل مصوب( درصورت نداشتن سرفصل مصوب نياز به داشتن فرم تعريف دروس جديدو معرفي سه داور داخلي براي هر درس جديد
7- CD حاوي اطلاعات فوق
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/07
تعداد بازدید:
3156
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.