دانشكده مهندسي نقشه برداري
رشته هاي داير در دانشكده  نقشه برداري
 
كارشناسي

كارشناسي ارشد
مهندسي نقشه برداري -ژئواينفورماتيك مشترك با ITC هلند
مهندسي عمران - نقشه برداري 
در تخصصهاي :ژئودزي - فتوگرامتري - سنجش از دور - GIS يا سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي   
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/05/03
تعداد بازدید:
1898
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.